no comments

Những câu hỏi giúp bạn đưa ra những quyết định khôn ngoan trong quá trình tạo quyết định!

Có một lý do tại sao tư duy phản biện là một trong những kỹ năng cần có của những người làm chủ, vì nó giúp giải quyết vấn đề hiệu quả và đưa ra quyết định đúng đắn.

Đây cũng là một kỹ năng sống có thể rèn luyện được, vì khả năng tư duy phản biện đảm bảo cho chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn và hình thành những đánh giá liên quan trong bất kỳ tình huống nào.

Vì vậy, dù bạn là một thợ sửa ống nước cần dùng đến những vật liệu tốt nhất cho công việc của bạn hay một bậc cha mẹ có đứa con cư xử không lễ phép mà không có một lý do cụ thể nào, tư duy phản biện là một kỹ năng có thể tao ra những giải pháp tích cực và đôi bên cùng có lợi trong tất cả các tình huống.

Tư duy phản biện là một kỹ năng mà những sinh viên tốt nghiệp còn thiếu

Trong khi tư duy phản biện có thể trở thành một kỹ năng sống quan trọng, tuy nhiên, nó cũng là một kỹ năng mà chúng ta luyện tập mỗi ngày. Đây không chỉ là một trong những kỹ năng nền tảng mà những sinh viên mới tốt nghiệp còn thiếu, nó còn là kỹ năng thật khó để định nghĩa và điều này có nghĩa là nhiều người trong chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đang không tư duy phản biện một cách đều đặn.

Sự thiếu nhận thức này gây trở ngại cho việc làm chủ tư duy phản biện, trong khi quan điểm và các quy trình suy nghĩ chủ quan cũng gây nên các vấn đề trong một số trường hợp. Cuối cùng, tư duy phản biện được định nghĩa là “phân tích và đánh giá khách quan về một vấn đề để hình thành đánh giá”, do vậy việc không đánh giá các trường hợp một cách riêng lẻ khiến kỹ năng này khó có thể thực hành được.

Bạn nên hỏi những câu hỏi gì để hình thành tư duy phản biện?

Mặc dù có thể mất một khoảng thời gian để trở thành người có tư duy phản biện hiệu quả, bên cạnh đó có những câu hỏi mà bạn có thể hỏi bản thân để tạo ra quá trình nhận thức cần thiết.

Những điều này có xu hướng kích thích các quá trình tư duy tránh những câu hỏi đơn giản và một chiều, sử dụng thang cấp độ tư duy của Bloom để xác định loại câu hỏi gợi ý và hình thành nên tư duy phản biện.

Theo đó, đây là một sự nhận biết về thang cấp độ tư duy của Bloom và những câu hỏi kích thúc tư duy phản biện trong bất kỳ trường hợp nào.

Những câu hỏi tập trung vào kiến thức

Chúng ta bắt đầu với những câu hỏi đơn giản nhất, những câu hỏi gợi ý cho chúng ta lục lại những gì đã học được trước đó thông qua việc nhắc lại các sự việc, thông tin và các thuật ngữ đơn giản. Những điều này giúp tạo ra ngữ cảnh cho những trường hợp cụ thể, trong khi đưa ra các yếu tố riêng lẻ. Một số loại câu hỏi như:

 • ……là gì?
 • ……xảy ra khi nào?
 • Tại sao…..xảy ra?
 • Ai …..?

Những câu hỏi thiên về hiểu biết – kiến thức

Bước tiếp theo hướng đến cho thấy hiểu biết của bạn về các sự việc và dữ liệu thông qua những câu hỏi so sánh, hiểu và truyền tải thông tin. Những câu hỏi này kích thích các quá trình tư duy thách thức hơn và sâu hơn, ngược lại giúp bạn hiểu được những sự việc cụ thể liên quan đến nhau như thế nào. Ví dụ:

 • Dấu hiệu nào cho thấy…..?
 • Bạn so sánh…..như thế nào?
 • Giải thích …..?

Những câu hỏi dựa trên sự ứng dụng

Ở giai đoạn này, những người viết nội dung có thể tán thành vì đây là một quá trình tương tự mà những copywriter đi xuyên suốt khi nghiên cứu các khía cạnh nội dung có liên quan. Điều này bao gồm những câu hỏi dựa trên sự ứng dụng, kích thích chúng ta áp dụng những kiến thức mới tiếp thu được và hiểu chúng theo những cách mới và đa dạng. Ví dụ:

 • Những ví dụ về……là gì?
 • Bạn hiểu về……như thế nào?
 • Bạn tiếp cận…. như thế nào?
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu…..?

Những câu hỏi dựa trên sự phân tích

Khi nói đến những câu hỏi dựa trên sự phân tích, mục tiêu ở đây là để phân tích các dữ liệu và phân loại thông tin để tìm ra những lý do và nguyên nhân ẩn trong đó. Điều này cũng giúp tạo ra tư duy cẩn thận và mở hơn, giúp bạn có khả năng nghĩ tới mọi việc dưới một góc nhìn hoàn toàn khác. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Bạn phân loại……như thế nào?
 • Bạn suy luận được điều gì từ…..?
 • Bạn phân loại …….như thế nào?
 • Bạn có thể xác định……không?

Những câu hỏi dựa trên sự đánh giá

Những câu hỏi dựa trên sự đánh giá giúp bạn xác định số lượng những phát hiện và đánh giá của bạn, bằng cách đối mặt với những tranh luận và chống lại những quan điểm được xác nhận trước. Đây cũng là một phần quan trọng cảu quy trình này khi đánh giá tính hữu dụng của các giải pháp có khả năng, khi bạn so sánh chúng với những cái khác để tạo ra một quyết định đúng đắn:

 • Đánh giá sự đóng góp của….tới…..?
 • Tư duy theo cách nào thì tốt hơn?
 • Giá trị hoặc tầm quan trọng của…..là gì?

Những câu hỏi dựa trên sự tổng hợp và sáng tạo

Để hoàn thành quy trình này, cần tạo ra những câu hỏi kết hợp kiến thức mà bạn tích lũy được theo những cách độc nhất và thú vị. Điều này có thể bao gồm việc kết hợp các thành phần theo những mô hình hoặc trật tự mới, khi bạn cố gắng để tạo ra những phương thức sáng tạo nhưng hiệu quả để hoàn thành các nhiệm vụ. Ví dụ:

 • Điều gì sẽ xảy ra nếu….?
 • Bạn có thể đưa ra một cách hiểu thay thế cho…..không?
 • Chúng ta có thể cố gắng…..?

Phương thức này phản ánh quá trình nhận thức điều khiển tư duy phản biện, và nó có thể được ăn sâu trong tâm hồn bạn trong một khoảng thời gian. Đặc biệt hơn, những câu hỏi này sẽ tiếp tục thách thức các quy trình tư duy truyền thống và giúp bạn có khả năng nhận biết những giải pháp mới cho các mối liên hệ nghề nghiệp và cá nhân.

Reply